Adatkezelési tájékoztató

A Dénes Natur Műhely Kft., mint Adatkezelő (székhely: 2039 Pusztazámor, Táncsics Mihály utca 2/A.; e-mail: info@denesnatur.hu)  a  www.jovatevok.hu  oldalunk (weboldal)  működtetése  során  kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  személyes  adatok  védelmére.  Az adatvédelmi tájékoztatónk részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyfeleinkről és weboldalunk felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezelünk; személyes adatait milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Ezen tájékoztatónk a https://www.jovatevok.hu oldalunkon működő webáruházunkra, valamint ahhoz kapcsolódóan cégünk általános ügyfél adatkezeléseire vonatkozik. Harmadik fél honlapjára (pl. kiadó, képviselet) nem vonatkozik (abban az esetben sem, ha egy terméknél olyan linket talál ami a harmadik fél oldalára mutat).

Adatkezelő megnevezése

Az Ön adatait a Dénes Natur Műhely Kft. kezeli. Cégünk adatai:

Megnevezés: Dénes Natur Műhely Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-073848
Adószám: 12203097-2-13
Székhely, iroda: 2039 Pusztazámor, Táncsics M. u. 2/A
Weboldal: https://www.jovatevok.hu, https://www.denesnatur.hu
Telefonszám: +36/70-311-2200
E-mail cím: info @ jovatevok.hu

A tárhely szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.
(a tárhelyszolgáltató elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza)

Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

Cégünk a személyes adatok kezelését alapvetően az alábbi szabályok alapján végzi:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet) A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.  
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 24. napjától visszavonásig tart.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe webáruházunk szolgáltatásait.

A folytatott adatkezelések

Cégünk személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

 • Adatkezeléssel érintettek köre: a www.jovatevok.hu oldalon, illetve cégünkkel személyesen vagy emailben önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó érdeklődők, ügyfelek
 • Az adatkezelés módja: gépi (részben automatizált) feldolgozás
 • Automatikus döntéshozatal: nincs
 • Profil készítés: nincs
 • Adattovábbítás külföldre: nincs

Személyes adatokat különböző helyzetekben különböző célokból kezeljük. Ha:

 • weboldalunkat használja, amelyen sütiket alkalmazunk, az adatok felhasználásával nyomon követjük a látogatottságot és javítjuk a szolgáltatásainkat
 • regisztrál,  akkor  adatait  a  fiók  kezelése  és  a  kapcsolódó  funkciók  biztosítása  érdekében használjuk
 • vásárol, adatait kezeljük rendelése teljesítésére, védjük a jogi igényeinket és teljesítsük a törvényes kötelezettségeinket.

Az adatok megismerésére kizárólag cégünk, cégünk erre kijelölt munkatársai és az adatkezelési típusonként megadott adatfeldolgozók jogosultak.

Amennyiben ügyfelünk jelzése alapján tudomást szerzünk arról, hogy a kezelt személyes adatok hibásak, hiányosak vagy időszerűtlenek, azokat kötelességünk szerint helyesbítjük.

A honlapunkon leadott rendeléshez kapcsolódó adatkezelések

Honlapunkon Ön rendelést adhat le termékekre, melyeket vagy kiszállítással, vagy székhelyünkön személyesen vehet át. Ahhoz, hogy ezt a feladatunkat el tudjuk látni, Önnek meg kell adnia a szükséges adatokat.

Adat forrása: a megrendelő által önként megadott adatok a rendelés, regisztráció leadásakor a honlapunkon, illetve emailben
Adatkezelés célja:

 • a rendelés (szerződés) teljesítése
 • számla kiállításának biztosítása
 • kapcsolattartás a rendelés teljesítésével kapcsolatban
 • szerződéshez kapcsolódó jogérvényesítési lehetőségek biztosítása (pl. panasztétel)

Adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése (a számla kibocsátása kötelező) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján meg kell megőrizni
 • a megrendelő hozzájárulása

Az adatok köre:

 • számlázási adatok (név, irányítószám, város, cím)
 • szállítási adatok, ha eltér a számlázási címtől (név, irányítószám, város, cím)
 • e-mail cím, telefonszám, IP cím

Az adattárolás ideje:

 • rendelési adatok: az egyes jogérvényesítési lehetőségek elévülési ideje
 • számlázók által kezelt számlázási adatok: 8 év

Adattovábbítások, adatfeldolgozók:
(Az egyes adatfeldolgozók részletes adatait és elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza)

feladat: tárhely szolgáltatás nyújtása
adatok köre: minden fent felsorolt adat
adatkezelő: Tárhelypark Kft.

feladat: csomagkiszállítás elvégzése
adatok köre: szállítási és kapcsolattartási adatok
adatkezelők: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

feladat: csomagkiszállítás elvégzése
adatok köre: szállítási és kapcsolattartási adatok
adatkezelők: Magyar Posta Zrt.

feladat: csomagkiszállítás elvégzése
adatok köre: szállítási és kapcsolattartási adatok
adatkezelők: FoxPost Zrt.

feladat: általános számla kiállítás (felhő alapú számlázóprogram)
adatok köre: számla adatok
adatkezelő: KBOSS.hu Kft

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelések

Adat forrása: az érdeklődő által önként megadva
Adatkezelés célja: hírlevél küldése akciókról, megjelenésekről
Adatkezelés jogalapja: a feliratkozó hozzájárulása alapján
Az adatok köre: elérhetőségi adatok
Az adattárolás ideje: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítások, adatfeldolgozók:
(Az egyes adatfeldolgozók részletes adatait és elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza)

feladat: tárhely szolgáltatás nyújtása
adatok köre: elérhetőségi adatok
adatkezelő: Tárhelypark Kft.

Általános levelezés

Adat forrása: a levélküldő által önként megadva a küldött e-mailben
Adatkezelés célja: az ügyfél által vázolt kérdés megválaszolása, megoldása
Adatkezelés jogalapja: az ügyfél engedélye
Az adatok köre: e-mail cím, illetve az ügyfél által önként megadott egyéb adat
Az adattárolás ideje: az ügyfél által felvázolt kérdés, probléma jellegének megfelelően

Adattovábbítások, adatfeldolgozók:
(Az egyes adatfeldolgozók részletes adatait és elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza)

feladat: tárhely szolgáltatás nyújtása
adatok köre: e-mail cím, ill. amit még a levélküldő megad
adatkezelő: Tárhelypark Kft.

Panaszkezelés

Adat forrása: a panaszbejelentő által önként megadott adatok
Adatkezelés célja: az ügyfél panaszának rendezése
Adatkezelés jogalapja: a bejelentő hozzájárulása
Az adatok köre: elérhetőségi adatok, vásárlási adatok
Az adattárolás ideje: jogérvényesítési lehetőség elévülési idejéig

Adattovábbítások, adatfeldolgozók:

Szükség szerint, a termék jellegétől függően (pl. szoftver), a hivatalos technikai támogatás felé történhet korlátozott adatátadás.

Adatfeldolgozás

Az összes általunk rögzített adatot mi mint adatkezelő kezeljük. Ez annyit jelent, hogy mi határozzuk meg  a  személyes  adatok rendeltetését, az  adatkezelés  eszközeit és  felelünk  annak  megfelelő ellátásáért.

Legtöbb esetben személyes adatait saját célra kezeljük, mint adatkezelő. Ilyen esetben az adatait a saját partnereink részére a rendelésének fizetés, szállítás és további feltételek biztosítása érdekében továbbítjuk. Az adatokat a adatfeldolgozóinknak is továbbítjuk, akik ezeket a mi utasításainknak megfelelően  dolgozzák  fel.

Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval a GDRP 28. cikke alapján minden esetben írásbeli megállapodást kötünk és erről Önt megfelelően tájékoztatjuk.  Az Ön személyes adatait az alábbi adatfeldolgozó partnereink részére továbbítjuk:

 • GLS futárszolgálat: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomag értéke a webshop által érvényesített futárköltséggel együtt
 • Foxpost futárszolgálat: Név, kiválasztott automata címe, Telefonszám, E-mail cím, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomag értéke a webshop által érvényesített futárköltséggel együtt
 • MPL futárszolgálat: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomag értéke a webshop által érvényesített futárköltséggel együtt

Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről

Cégünk munkatársai az adatok védelme érdekében, mindig kötelesek betartani eljárási szabályainkat, melyek úgy lettek kialakítva, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek bele a cégünk által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetőek, megismerhetőek, megváltoztathatóak, megsemmisíthetőek.

Folyamatosan karban tartjuk és szükség szerint fejlesztjük technikai eszközeinket, biztosítjuk azok és a rajtuk tárolt adatok védelmét.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő cégünk megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatás az érintettek jogairól

Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

Önt nevesítetten a következő jogok illetik meg:

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel pedig arra is jogosult, hogy kérje az esetlegesen hiányzó személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk illetve adatkezelőink töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat. Fontos azonban, hogy amennyiben az adatkezelést jogszabályok írják elő ill. szabályozzák, vagy jogérvényesítés kapcsolódik hozzá, akkor ez a törlés csak akkor valósulhat meg, ha az nem sérti ezeket.

Példa: a számla (és értelemszerűen a rajta levő adatok) megőrzését jogszabály rögzíti: 8 évben. Ez előtt nem lehet őket törölni.

Az elfeledtetéshez való jog

Amennyiben olyan adatkezelés történik, mely során a személyes adatot nyilvánosságra hozták, és a személyes adattal kapcsolatban törlést kérelmeztek, akkor az adatkezelő köteles – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – minden észszerűen elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy adatmásolatok, illetve másodpéldányok törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén / profilalkotás

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Sütik használata

A honlapon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó  kis fájlt – küldjön a webshop a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.  

A sütik a Google, a Facebook és a az általunk biztosítottak, előbbiek felhasználása a Google Adwords és a Facebook Pixel rendszerén keresztül, utóbbiaké a webshopon belül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a webshop a felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait (egyben azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják).  

Alkalmazott sütik: analitika, követés, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználót azonosító session süti. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást ad arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

Weboldalunk, a www.jovatevok.hu webanalatikai mérésére a GoogleAnalytics, a Google  Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát  rögzítő  információk
rendszerint  a  Google  szerverére kerülnek és ott is tárolódnak. Azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában tárolódik az  Európai Gazdasági Térségen belül. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával, továbbá a süti által készített,  a  felhasználó  weboldal  használatát  rögzítő  adatok  (pl.  IP-cím)  a  Google-hoz  történő továbbítását  és  feldolgozását  is  megakadályozhatja,  ha  letölti és  installálja  a  böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

Ön cégünk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Ön – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét.

Ha az Ön kérelme cégünk által elutasításra került, vagy Ön nem ért egyet cégünk döntésével, vagy ha döntésünk nem született meg határidőn belül, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Fogalommagyarázat

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

1. sz. melléklet:

Adatfeldolgozók részletes adatai

Adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Adatfeldolgozó címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 700 4140
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@tarhelypark.hu
Adatfeldolgozó weboldala: https://tarhelypark.hu
Adatátadás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adatfeldolgozó telefonszáma: (+36 29) 886 700, Mobil: (+36 20) 890-0660
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
Adatfeldolgozó weboldala: https://gls-group.com/HU/hu/home
Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, csomagazonosító, csomagérték
Adatátadás célja: GLS csomag házhozszállítási szolgáltatás végrehajtása,
GLS CsomagPont átvételi szolgáltatás végrehajtása

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A személyes adatokat a küldemény felvételét, azaz a csomag részükre átadását követő naptári év végéig kezeli, kivéve, ha a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. eltérő határidőt állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.
Adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozó telefonszáma: (+36 1) 333 7777
Adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatfeldolgozó weboldala: https://www.posta.hu
Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, csomagazonosító, csomagérték
Adatátadás célja: MPL csomag házhozszállítási szolgáltatás végrehajtása,
MPL CsomagPont átvételi szolgáltatás végrehajtása

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A személyes adatokat a küldemény felvételét, azaz a csomag részükre átadását követő naptári év végéig kezeli, kivéve, ha az Magyar Posta Zrt. eltérő határidőt állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.

Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zrt.
Adatfeldolgozó címe: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 999-0369
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu
Adatfeldolgozó weboldala: https://www.foxpost.hu
Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, csomagazonosító, csomagérték
Adatátadás célja: Foxpost csomag házhozszállítási szolgáltatás végrehajtása,
Foxpost csomagautomata átvételi szolgáltatás végrehajtása

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A személyes adatokat a küldemény felvételét, azaz a csomag részükre átadását követő naptári év végéig kezeli, kivéve, ha a Foxpost Zrt. eltérő határidőt állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.

Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
Adatfeldolgozó címe: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 354-4789
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu
Adatfeldolgozó weboldala: https://www.szamlazz.hu
Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám
Adatátadás célja: felhő alapú számlázóprogramon keresztül történő számlakiállítás

A számlákat az adatkezelő az adatfeldolgozótól igénybe vett szamlazz.hu számlázóprogrammal állítja ki. A kiállított számlákat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, ennek megfelelően a számlázóprogram az adatokat nyolc év eltelte után törli.